Politica de confidențialitate & Cookies

Valex International Exim SRL este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, și implicit cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

Acestă Politică de Confidențialitate are rolul de a vă informa cu privire la  modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal de către operator.

Valex International Exim SRL poate prelucra datele dvs. cu caracter personal (cunoscute și sub denumirea de informații personale) din mai multe motive, de la resurse umane, emitere facturi până la informații legate de vizitatori, pentru a numi doar câteva.

În această secțiune a site-ului nostru web, veți găsi informații despre modul în care operatorul prelucrează datele cu caracter personal, despre drepturile dvs. atunci când operatorul vă prelucrează datele personale și despre echipa noastră de responsabili cu protecția datelor (DPO).

Pentru mai multe informații despre utilizarea noastră de cookie-uri, vă rugăm să accesați Politica de utilizare a cookie-urilor.

Valex International Exim SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri:

  • EVIDENȚĂ CLIENȚI;

  • RELAŢII CU CLIENŢII;

  • FACTURARE/LIVRARE;

  • MONITORIZAREA/SECURITATEA PERSOANELOR, SPAŢIILOR ŞI/SAU BUNURILOR PUBLICE/PRIVATE (ÎN SITUAȚIA ÎN CARE NE VIZITAȚI LOCAȚIA);

  • ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR LEGALE .

În raport cu scopurile de mai sus societatea noastră prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

NUME, PRENUME, CNP, ADRESĂ DOMICILIU, SERIE ȘI NUMĂR CI, DATĂ ELIBERARE CI,  ADRESA EMAIL,  NUMĂR  TELEFON,  ADRESĂ LIVRARE

Furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. Dacă nu sunt furnizate datele personale solicitate nu vom putea crea oferta, emite factura, livra produsul, etc.

Valex International Exim SRL nu prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificare unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate pe serverele deținute și administrate de către operator în România. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu legislația arhivistică aplicabilă. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, împuterniciți ai operatorului, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii. 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă prin utilizarea serviiclor poștale la adresa: Calea Romanului nr. 17, Bogdan Voda – jud. BACAU, sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa: office@valexint.ro.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1.

În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le au fost încălcate.

VALEX INTERNATIONAL EXIM poate actualiza actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să consultați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

 

VALEX INTERNATIONAL EXIM
CUI: RO 7487265

Reg.com: J04/747/1995

Calea Romanului nr. 17, Bogdan Voda – jud. BACAU

0743 009 697

office@valexint.ro

 

Politica de utilizare a cookie-urilor

Folosim module cookie pe site-ul nostru. În conformitate prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera) și sunt complet “pasive” (nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Cookie-urile pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web. Spre exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe un anumit site web, datele de autentificare sunt stocate într-un cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul site fără să fie nevoie să se autentifice din nou.

În  alte cazuri, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagina web, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a site-ului. Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul site de la început. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui site web.
In mod similar, cookie-urile pot stoca informații referitoare la produsele comandate de către utilizator pe un site de comerț electronic, făcând astfel posibil conceptul de „coș de cumpărături”.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile fixe sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator. 

Conțin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor

Limitarea folosirii Cookie-urilor sau ștergerea lor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web. Dacă totuși dorești să le ștergi, secțiunea “Help” din browser-ul pe care îl folosești, ar trebui să ofere instrucțiuni cu privire la modul de a localiza fișierul sau directorul care stochează cookie-uri.

Vă rugăm să rețineți că prin ștergerea sau dezactivarea cookie-urilor viitoare, experiența dumneavoastră de utilizator poate fi afectată și s-ar putea să nu mai fiți în măsură să profiți de anumite funcții ale site-ului nostru.

Ce este politica de utilizare Cookie-uri?

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de www.valexint.ro și administrate de VALEX INTERNATIONAL EXIM SRL, companie cu sediul social în Bacau.